Jak vyrobit MySensors Serial Gateway a připojit ji k Openhabu

Toto je tutoriál a moje zkušenost s vytvořením a připojením sériové brány Mysensors k Raspbery Pi 2B s instalovaným openhabianem.

Podívejte se na stránku mysensors page pro další podrobnosti.

Jak sestavit a co potřebujeme:

dupont cable
Arduino Nano
Radio module

Následujte video pro sestavení Gatewaye.

Zde je můj finální produkt a “dočasný” box ?

Připojení k Openhabu

Následuj tutorial. Sekce Installation a Configuration.

Proveďte následující kroky, abyste zajistili, že sériová brána Mysensors bude vždy správně připojena k Raspberry Pi.
Upravte následující soubor jako je popsano níže
: /etc/default/openhab2

pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/default/openhab2
EXTRA_JAVA_OPTS="-Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/ttyAMA0:ttyUSB99"

Já musím použít /dev/ttyAMA0:ttyUSB99 protože jsem nainstaloval také RaZberry (řadič Z-Wave). Pokud máte pouze sériovou bránu MySensors, můžete vložit pouze následovné.

EXTRA_JAVA_OPTS="-Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/ttyUSB99"

Zde je návod, jak nastavit Raspberry Pi tak, že MySensors Gateway se vždy připojuje k ttyUSB99:

Připojte sériovou bránu k linuxovému systému a spusťte „dmesg“. Měli byste vidět něco jako:

[  186.047748] usb 2-1.5: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
[  186.147030] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[  186.147036] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  186.147040] usb 2-1.5: Product: FT232R USB UART
[  186.147044] usb 2-1.5: Manufacturer: FTDI
[  186.147047] usb 2-1.5: SerialNumber: A40360T2
[  186.149618] ftdi_sio 2-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[  186.149659] usb 2-1.5: Detected FT232RL
[  186.149663] usb 2-1.5: Number of endpoints 2
[  186.149667] usb 2-1.5: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[  186.149670] usb 2-1.5: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[  186.149673] usb 2-1.5: Setting MaxPacketSize 64
[  186.150205] usb 2-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

Jak vidíme, sériová brána je nyní dostupná přes „ttyUSB0“, jako je: /dev/ttyUSB0. Číslo se však může změnit. Záleží na FTDI čipu a může být něco jako „/dev/ttyACM0“.

Nechceme však hledat správné jméno po každém restartu nebo po vypnutí, takže vytvoříme následující soubor.

/etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules

do něj vložíme obsah souboru:

SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A40360T2", SYMLINK+="ttyUSB99"

Podívejte se na výstup z „dmesg“ výše a změňte „0403“, „6001“ a „A40360T2“ podle hardwaru.

Nyní připojte MySensors sériovou bránu.
Sériová brána bude nyní přístupná přes „/dev/ttyUSB99“.

Při vytváření nových senzorů je důležité nastavit Node ID.

#define NodeID 3

gw.begin(NULL, NodeID, true);

//incomingMessageCallback - Callback function for incoming messages from other nodes or controller and request responses. Default is NULL.
//nodeId - The unique id (1-254) for this sensor. Default is AUTO(255) which means sensor tries to fetch an id from controller.
//repeaterMode - Activate repeater mode. This node will forward messages to other nodes in the radio network. Make sure to call process() regularly. Default in false

Zkontrolujte zda vše správně běží:

tail -f /var/log/openhab/openhab.log

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *